کارگاه فبک (فلسفه برای کودکان)

 

کارگاه فبک (فلسفه برای کودک)‌

"فلسفه برای کودکان راهی است تا فرزندان‌مان، انسایی‌هایی منطقی، صلح‌جو، مهرورز، فهیم و باتدبیر و بینش باشند.
هم‌چنین، تفکر خلاق، همدلانه، اخلاقی و منطقی را در کودکان پرورش می‌دهد."

یکشنبه ۳۰ تیرماه کارگاه فلسفه برای کودکان ۹ تا ۱۲ سال در بوک‌لند شیراز برگزار شد.

مدرس: مریم سجادی نژاد‌