در این بخش فضایی برای مطالعه، نقاشی و سایر فعالیت های گروهی کودکان ( با نظارت همکاران بخش) ، فراهم گشته که به والدین این امکان را می دهد تا با خاطری آسوده از بخش های دیگر دیدن کنند.

هم چنین منتخبی از بهترین آثار ناشران ایرانی و بین المللی که بر اساس الویت های آموزشی و جذابیت های تصویری گزینش شده اند نیز ارائه می شود