در این بخش منتخبی از آثار ناشران ایرانی و بین‌المللی با تمرکز بر اولویت‌های آموزشی و جذابیت‌های بصری و داستانی گرد‌آوری شده‌است. 

همچنین مجموعه‌ی کاملی از بازی‌های فکری و سایر محصولات مرتبط با سرگرمی در این بخش جمع آوری شده‌است.