مشتریان بوک‌لند می‌توانند با خرید حداقل 300 هزار تومان از شعب تهران و 200 هزار تومان از شعبه شیراز در یک روز عضو باشگاه مشتریان بوک‌لند شده و از تخفیف‌های ماهانه و همچنین تخفیف‌های مناسبتی بهره‌مند شود.
برای عضو شدن در باشگاه می‌توانید از طریق حضوری و یا خرید غیرحضوری (تلفنی) اقدام نمایید.