مشتریان بوک لند می توانند با خرید حداقل 200 هزار تومان در یک رسید عضو باشگاه مشتریان بوک لند شده و از تخفیف های ماهانه و همچنین تخفیف های مناسبتی بهره مند شود.
برای عضو شدن در باشگاه می توانید از طریق حضوری و یا خرید غیرحضوری (تلفنی) اقدام نمایید.