در این بخش مجموعه‌ای از آثار تزئینی و دست‌ساز از جمله زیورآلات، مجسمه، ظروف و... با تاکید بر وجهه هنری آن‌ها و نیز ذوق و ابتکار هنرمندان ایرانی انتخاب شده و با هدف حمایت از این هنرمندان در معرض فروش قرار می‌گیرند.