برگزیده ای از بهترین برندهای ایرانی و خارجی برای استفاده دانش آموزان، دانشجویان، هنرجویان و مصارف اداری در بوک لند قابل تهیه است. همچنین قلم های لوکس و کادویی به عنوان یک هدیه خوب در بوک لندعرضه می گردد