در این بخش انواع گیاهان آپارتمانی در اندازه ها و گونه ها و شکل های مختلف برای شور زندگی بخشیدن به فضای فروشگاه چیده شده و به فروش می رسد. روی تمامی این محصولات دفترچه نحوه نگه داری از آنها قرار دارد.