فرم درخواست همکاری


پر کردن کامل فرم درخواست همکاری امتیاز مثبتی برای شما محسوب خواهد شد.

حداکثر حجم فایل عکس پرسنلی 50KB می تواند باشد.

لطفا عکس خود را بارگذاری فرمایید.


- اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی Invalid Input نام پدر ورودی نامعتبر است شماره شناسنامه ورودی نامعتبر است تاریخ تولد Invalid Input
کدملی ورودی نامعتبر است محل تولد ورودی نامعتبر محل صدور شناسنامه ورودی نامعتبر است وضعیت تاهل ورودی نامعتبر
وضعیت خدمت سربازی: ورودی نامعتبر نوع و علت معافیت ورودی نامعتبر


- سوابق آموزشی و تحصیلی

مدرک تحصیلی

(به ترتیب از آخرین مدرک)

رشته تحصیلی / دوره آموزشی

سال شروع

سال پایان

نام موسسه آموزشی و شهر/کشور

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر


- سوابق کاری:

نام مجموعه

(به ترتیب از آخرین سابقه)

سمت / شغل

مدت سابقه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آخرین حقوق و مزایا/ریال

علت ترک کار

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر


- مهارت ها:

نام زبان/وضعیت نام زبان/وضعیت
انگلیسی خواندن لطفا یک مورد را انتخاب کنید. ورودی نامعتبر خواندن ورودی نامعتبر
نوشتن لطفا یک مورد را انتخاب کنید. نوشتن ورودی نامعتبر
مکالمه لطفا یک مورد را انتخاب کنید. مکالمه ورودی نامعتبر

آشنایی با کامپیوتر:


گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای
یا موسسات آموزشی

ورودی نامعتبر سایر ورودی نامعتبر
ردیف نام دوره آموزشی نام موسسه آموزش مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
1 ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
2 ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر


- بخش یا بخش های مورد علاقه:

ورودی نامعتبر


- نحوه همکاری:

ورودی نامعتبر پیش بینی زمان همکاری: ورودی نامعتبر است
حقوق مورد انتظار برای 192 ساعت در ماه (ريال) : ورودی نامعتبر
در صورت انتقال یا ماموریت آمادگی رفتن به شهرستان را دارید؟
ورودی نامعتبر
نحوه آشنایی شما با مجموعه بوک لند
Invalid Input- هوش هیجانی :

1- نقاط قوت و ضعف شما چیست؟
ورودی نامعتبر است
2-چه شرایطی در کار برای شما تنش و اضطراب ایجاد می کند؟:
ورودی نامعتبر است
3- اهداف شغلی خود را شرح دهید،برای دستیابی به این اهداف برنامه مشخصی دارید؟
ورودی نامعتبر
4- سال گذشته در دستیابی به اهدافتان موفق شده اید؟
ورودی نامعتبر
5- مدیر مظلوبتان را نوصیف کنید.
Invalid Input
بدترین شغلی که ممکن است برای شما وجود داشته باشد چیست؟
Invalid Input
7- آیا هنگام انتخاب یک شغل دستمزدمهم ترین عامل برای تصمیم گیریتان است؟
Invalid Input

-شخص یا اشخاصی که در مواقع اضطرار با آنها تماس گرفته شود

نام و نام خانوادگی

نسبت

آدرس

تلفن

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

-اطلاعات تماس و تایید صحت اطلاعات مندرج در فرم

نام و نام خانوادگی

آدرس محل سکونت

تلفن ثابت

موبایل

امضاء و تاریخ

آدرس پست الکترونیکی

ورودی نامعتبر ایت ورودی نامعتبر است ورودی نامعتبر است لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید Invalid Input ورودی نامعتبر است.
توجه: تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای مجموعه ایجاد نمی کند.