همه‌ی ما مسئولیم‌؛ نسبت به یکدیگر، نسبت به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و نسبت به محیط زیستمان.‌ بوک‌لند به سهم خود در تمام این حوزه‌ها قدمی هرچند کوچک برداشته و تلاش می‌کند فعالیت‌های خود در زمینه‌ی مسئولیت اجتماعی را گسترش دهد و در این مسیر از ایده‌ها و پیشنهادهای تمام همراهان دغدغه‌مند خود استقبال می‌کند.‌ گزیده‌ای از تلاش‌های مجموعه بوک‌لند با موضوع مسئولیت اجتماعی: ‌

‌ - بوک‌لند بی پلاستیک ‌

-انجمن حامی‌